Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


бондаренко_володимир_ілліч

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
бондаренко_володимир_ілліч [2017/11/29 15:13]
bondarenko
бондаренко_володимир_ілліч [2017/11/29 15:14] (поточний)
bondarenko
Рядок 17: Рядок 17:
  
 Завідувач кафедри,​ доктор технічних наук, професор,​ Заслужений діяч науки і техніки України,​ лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,​ академік Академії інженерних наук України,​ автор наукового відкриття «Штучний діагенез осадових порід»,​ Заслужений професор Національного гірничого університету,​ член Всесвітнього товариства гірничих професорів.\\ Завідувач кафедри,​ доктор технічних наук, професор,​ Заслужений діяч науки і техніки України,​ лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,​ академік Академії інженерних наук України,​ автор наукового відкриття «Штучний діагенез осадових порід»,​ Заслужений професор Національного гірничого університету,​ член Всесвітнього товариства гірничих професорів.\\
-      ​Навчався у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема (1971 – 1976). Після закінчення аспірантури в 1979 р. почав працювати на кафедрі на посадах асистента,​ доцента (1982), професора (1990), а з 1994 р. і дотепер – завідувачем кафедри.\\ +Навчався у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема (1971 – 1976). Після закінчення аспірантури в 1979 р. почав працювати на кафедрі на посадах асистента,​ доцента (1982), професора (1990), а з 1994 р. і дотепер – завідувачем кафедри.\\ 
-     ​Володимир Ілліч є головою підкомісії з "​Гірництва"​ науково-методичної комісії за галуззю знань 0503 "​Розробка корисних копалин"​ Міністерства освіти і науки України,​ бере участь у розробці стандартів вищої освіти з "​Гірництва"​. 3 2009 р. займає посаду голови секції "​Гірничі науки"​ Придніпровського наукового центру Національної академії наук України,​ є членом експертної ради ВАК України.\\ +Володимир Ілліч є головою підкомісії з "​Гірництва"​ науково-методичної комісії за галуззю знань 0503 "​Розробка корисних копалин"​ Міністерства освіти і науки України,​ бере участь у розробці стандартів вищої освіти з "​Гірництва"​. 3 2009 р. займає посаду голови секції "​Гірничі науки"​ Придніпровського наукового центру Національної академії наук України,​ є членом експертної ради ВАК України.\\ 
-     ​Він є головним редактором заснованого в 2013 р. щорічного науково-технічного збірника "​Розробка родовищ",​ який є фаховим і в якому статті публікуються українською,​ російською,​ англійською і польською мовами. Також Володимир Ілліч є членом редакційної колегії "​Наукового вісника НГУ"​ та "​Journal Mining engineering"​ (Словенія),​ які входять до наукометричної бази даних Scopus.\\ +Він є головним редактором заснованого в 2013 р. щорічного науково-технічного збірника "​Розробка родовищ",​ який є фаховим і в якому статті публікуються українською,​ російською,​ англійською і польською мовами. Також Володимир Ілліч є членом редакційної колегії "​Наукового вісника НГУ"​ та "​Journal Mining engineering"​ (Словенія),​ які входять до наукометричної бази даних Scopus.\\ 
-     ​За програмою "Visit professor"​ Бондаренко В.І. щорічно з 2012 р. читає лекції у Краківській гірничо-металургійній академії (Польща),​ які за своєю змістовністю й якістю дуже подобаються студентам. Протягом 2012 р. професор Бондаренко В.І. пройшов дистанційне підвищення педагогічного мистецтва в Міжнародному товаристві з інженерної педагогіки (м. Філлах,​ Австрія) і отримав сертифікат "​International engineering educator "Ing. Paed. IGIP". Цього ж року Володимир Ілліч був прийнятий до Асоціації гірничих професорів cвіту (єдиний із України).\\+За програмою "Visit professor"​ Бондаренко В.І. щорічно з 2012 р. читає лекції у Краківській гірничо-металургійній академії (Польща),​ які за своєю змістовністю й якістю дуже подобаються студентам. Протягом 2012 р. професор Бондаренко В.І. пройшов дистанційне підвищення педагогічного мистецтва в Міжнародному товаристві з інженерної педагогіки (м. Філлах,​ Австрія) і отримав сертифікат "​International engineering educator "Ing. Paed. IGIP". Цього ж року Володимир Ілліч був прийнятий до Асоціації гірничих професорів cвіту (єдиний із України).\\
 У 2011 р. в Стамбулі (Туреччина) й 2014 р. у Монреалі (Канада) Володимир Ілліч представляв Україну на всесвітньому гірничому конгресі.\\ У 2011 р. в Стамбулі (Туреччина) й 2014 р. у Монреалі (Канада) Володимир Ілліч представляв Україну на всесвітньому гірничому конгресі.\\
-     Основна наукова діяльність спрямована на вирішення науково-технічних проблем з видобутку корисних копалин,​ а саме: розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів;​ фізико-технічні основи енергозберігаючої технології підземної розробки тонких і вельми тонких вугільних пластів (0,8 – 0,55 м); розробка технічних параметрів та технології свердловинної підземної газифікації вугільних пластів на малих глибинах;​ геомеханіка взаємодії елементів системи "​породний масив – виробка – охоронна конструкція",​ яка забезпечує вивчення впливу параметрів вугільного пласта,​ структури й механічних характеристик порід надвугільної товщі та глибини розробки на напружено-деформований стан усіх елементів зазначеної системи.\\ +Основна наукова діяльність спрямована на вирішення науково-технічних проблем з видобутку корисних копалин,​ а саме: розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів;​ фізико-технічні основи енергозберігаючої технології підземної розробки тонких і вельми тонких вугільних пластів (0,8 – 0,55 м); розробка технічних параметрів та технології свердловинної підземної газифікації вугільних пластів на малих глибинах;​ геомеханіка взаємодії елементів системи "​породний масив – виробка – охоронна конструкція",​ яка забезпечує вивчення впливу параметрів вугільного пласта,​ структури й механічних характеристик порід надвугільної товщі та глибини розробки на напружено-деформований стан усіх елементів зазначеної системи.\\ 
-     ​Усього опубліковано 334 наукові праці, у тому числі 22 підручники і навчальних посібники,​ 30 монографій,​ отримано 26 авторських свідоцтв і патентів на винахід,​ наукове відкриття,​ опубліковано за кордоном 30 наукових статей з високим індексом цитування у відомих виданнях Німеччини,​ Англії,​ США, Канади,​ Польщі та Росії.\\+Усього опубліковано 334 наукові праці, у тому числі 22 підручники і навчальних посібники,​ 30 монографій,​ отримано 26 авторських свідоцтв і патентів на винахід,​ наукове відкриття,​ опубліковано за кордоном 30 наукових статей з високим індексом цитування у відомих виданнях Німеччини,​ Англії,​ США, Канади,​ Польщі та Росії.\\
бондаренко_володимир_ілліч.txt · В останнє змінено: 2017/11/29 15:14 by bondarenko