Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


бондаренко_володимир_ілліч

Бондаренко Володимир Ілліч
академік Академії інженерних наук України,
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету

Контакти:
Робоча адреса: 49000, Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп.4/57
Телефон робочий: (0562)-47-14-72
e-mail: v_domna@yahoo.com

Посилання на персональні ресурси в інтернет:

Придніпровський науковий центр http://www1.nas.gov.ua/rsc/psc/Scientists/B/Pages/BondarenkoVI.aspx
Персональна сторінка НГУ http://prr.nmu.org.ua/index.php/sp/prof/1-bondarenko-v-i
facebook https://www.facebook.com/vladimir.bondarenko.543


Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України, автор наукового відкриття «Штучний діагенез осадових порід», Заслужений професор Національного гірничого університету, член Всесвітнього товариства гірничих професорів.
Навчався у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема (1971 – 1976). Після закінчення аспірантури в 1979 р. почав працювати на кафедрі на посадах асистента, доцента (1982), професора (1990), а з 1994 р. і дотепер – завідувачем кафедри.
Володимир Ілліч є головою підкомісії з “Гірництва” науково-методичної комісії за галуззю знань 0503 “Розробка корисних копалин” Міністерства освіти і науки України, бере участь у розробці стандартів вищої освіти з “Гірництва”. 3 2009 р. займає посаду голови секції “Гірничі науки” Придніпровського наукового центру Національної академії наук України, є членом експертної ради ВАК України.
Він є головним редактором заснованого в 2013 р. щорічного науково-технічного збірника “Розробка родовищ”, який є фаховим і в якому статті публікуються українською, російською, англійською і польською мовами. Також Володимир Ілліч є членом редакційної колегії “Наукового вісника НГУ” та “Journal Mining engineering” (Словенія), які входять до наукометричної бази даних Scopus.
За програмою “Visit professor” Бондаренко В.І. щорічно з 2012 р. читає лекції у Краківській гірничо-металургійній академії (Польща), які за своєю змістовністю й якістю дуже подобаються студентам. Протягом 2012 р. професор Бондаренко В.І. пройшов дистанційне підвищення педагогічного мистецтва в Міжнародному товаристві з інженерної педагогіки (м. Філлах, Австрія) і отримав сертифікат “International engineering educator “Ing. Paed. IGIP”. Цього ж року Володимир Ілліч був прийнятий до Асоціації гірничих професорів cвіту (єдиний із України).
У 2011 р. в Стамбулі (Туреччина) й 2014 р. у Монреалі (Канада) Володимир Ілліч представляв Україну на всесвітньому гірничому конгресі.
Основна наукова діяльність спрямована на вирішення науково-технічних проблем з видобутку корисних копалин, а саме: розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів; фізико-технічні основи енергозберігаючої технології підземної розробки тонких і вельми тонких вугільних пластів (0,8 – 0,55 м); розробка технічних параметрів та технології свердловинної підземної газифікації вугільних пластів на малих глибинах; геомеханіка взаємодії елементів системи “породний масив – виробка – охоронна конструкція”, яка забезпечує вивчення впливу параметрів вугільного пласта, структури й механічних характеристик порід надвугільної товщі та глибини розробки на напружено-деформований стан усіх елементів зазначеної системи.
Усього опубліковано 334 наукові праці, у тому числі 22 підручники і навчальних посібники, 30 монографій, отримано 26 авторських свідоцтв і патентів на винахід, наукове відкриття, опубліковано за кордоном 30 наукових статей з високим індексом цитування у відомих виданнях Німеччини, Англії, США, Канади, Польщі та Росії.

бондаренко_володимир_ілліч.txt · В останнє змінено: 2017/11/29 15:14 by bondarenko