Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


баранник_сергій_іванович

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

баранник_сергій_іванович [2017/11/28 16:44] (поточний)
bondarenko створено
Рядок 1: Рядок 1:
 +**Баранник Сергій Iванович** - Доктор медичних наук, професор.\\
  
 +ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ\\
 +
 +Провідний уролог України,​ Сергій Іванович Баранник наукову і практичну діяльність присвятив дослідженню нових способів лікування сечо­­кам’я­ної хвороби та компенсаторних властивостей нирок. Народився 25 грудня 1953 р. у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа» (1977). Після закінчення інтернатури за фахом «Хірургія» з 1978 р. працював ординатором урологічного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечнікова,​ з 1990 р. — завідувачем відділенням рентген-ударної літотрипсії цієї лікарні. В Дніпропетровській державній медичній ака­демії Сергій Іванович працює з 1991 р., спочатку — асистент,​ з 1995 по 1999 рр. — доцент ка­федри урології. Одночасно за сумісництвом обій­мав посаду завідувача відділенням рентген-ударної літотрипсії (1991–1999). З 1999 р. — професор кафедри хірургічних хвороб (з 2005 р. — кафедра загальної хірургії).\\
 +
 +У 1981–1985 рр. навчався в заочній аспірантурі кафедри урології Дніпропетровського медичного інституту.\\
 +У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію,​ у 1997 р. — докторську за темою «Нові способи підвищення ефективності дистанційної ударно-хвильової літотрипсії в лікуванні сечокам’яної хвороби». Вчене звання професора отримав у 2004 р. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Урологія». Упродовж 1993–1999 рр. обіймав посаду головного спеціаліста (уролога) департаменту охорони здоров’я Дніпропет­ровської обласної державної адміністрації. Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу урологів,​ андрологів,​ нефрологів «Урологія».\\
 +Коло наукових інтересів вченого:​\\
 + в урології — оперативна урологія,​ сечо­кам’яна хвороба,​ особливості функціонування пар­них органів;​\\
 + в хірургії — невідкладна хірургія захворювань органів черевної порожнини.\\
 +Автор понад 300 наукових праць, серед них (у співавторстві) 3 монографії,​ 3 навчальні посібники з невідкладної урології та хірургії,​ 2 підручники «Хірургія»;​ має 11 свідоцтв на винахід та патенти. Науковець зробив вагомий внесок у комплексне вивчення функціонального та морфологічного стану нирок в умовах однобічного тимчасового і повного припинення кровообігу та характер динамічних змін їх функціонування і формування компенсаторних реакцій в умовах теплової та холодової ішемії. Встановив також зміни ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в умовах однобічного порушення кровотоку однієї з нирок. Значних результатів досяг у впровадженні в практику методу дистанційної літотрипсії в лікуванні сечокам’яної хвороби. Вивчення фізико-механічних характеристик сечових каменів та можливостей впливу на їх міцність дозволило створити оригінальну технологію контактної та дистанційної літотрипсії. Розроб­лені і впроваджені способи руйнування сечових каменів мають високу ефективність,​ значно скорочують кількість можливих ускладнень,​ а також дозволяють втричі зменшити енергозатрати. С. І. Баранник отримав авторське свідоцтво на наукове відкриття «Властивість каменів нирок як біологічних об’єктів проявляти пружно-в’язко-пластичні деформації»,​ а першу в Україні монографію «Дистанційна літотрипсія» відзначено дипломом як найкраще наукове і науково-методичне видання. Нагороджений пам’ятною медаллю Російської академії істотних наук «Автору наукового відкриття» (1999).\\
 +
 +Sergij I. Barannyk\\
 +MD, Prof.\\
 +Professor of the Department of General Surgery, State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Acade­my»,​ the Health Ministry of Ukraine. Fields of research: in urology — operative urology, urolithiasis,​ peculiarities of paired organs functioning;​ in surgery — emergency surgery of diseases of the abdominal cavity.\\
баранник_сергій_іванович.txt · В останнє змінено: 2017/11/28 16:44 by bondarenko