Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


атамас_петро_йосипович

Атамас Петро Йосипович - професор, доктор економічних наук

Посада: Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля

Професійний розвиток :
Науково-дослідні проекти:
2008-2015 Теоретико-методологічні засади розробки і впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств, № 0110U000203
2015 р. - в даний час Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством, № 0115U002754.
Конференції:
2014 Міжнародна конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
2013 Міжнародна конференція «Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє», Львівська економічна фундація, Львів
2013 Міжнародна конференція «Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів», Центр економічних досліджень та розвитку. Одеса
2013 Міжнародна конференція «Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика», Наукове об′єднання «Economics», Сімферополь
2013 Міжнародна конференція «Проблеми сучасної економіки», Східноукраїнський інститут економіки та управління, Донецьк
2013 Міжнародна конференція «Наука і сучасність: виклики глобалізації», Центр наукових публікацій, Київ
2013 Міжнародна конференція «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації», Північно-західна організація економічного розвитку, Москва, Росія
2012 Міжнародна конференція «Інноваційні підходи в економічному і соціальному управлінні», Санкт-Петербургський університет управління і економіки, Санкт-Петербург, Росія
Освіта:
1991 Професор по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів, Державний комітет СРСР з народної освіти, Москва, СРСР
1970 Кандидат економічних наук за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», Український НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, Київ
1965 Бухгалтер-економіст, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, Харків
1957 Бухгалтер, Ново-Каховський сільськогосподарський технікум, Нова Каховка Херсонської області
Професійний досвід:
2015 – т. ч. Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля
2014 - 2015 Професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля
2002-2014 Завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля
2001-2002 Професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський університет економіки і права
1996-2001 Професор кафедри бухгалтерського обліку, Дніпропетровський державний аграрний університет
1988-1996 Декан економічного факультету, Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ
1984-1988 Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ
1972-1984 Доцент кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ
1970-1972 Старший викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ
1968-1970 Викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ
Дисципліни, які викладає:
Синергія фінансової інформації (Управлінський облік)
Практика (Вступ до фаху, навчальна, виробнича)
Основи наукових досліджень
Облік за видами бізнесу
Фінансовий облік (І і ІІ)
Підвищення кваліфікації
1. Науково-методичні семінари Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля:
2012 – Курсове проектування, сертифікат № 0248;
2. Дніпропетровське училище культури, стажування у бюджетній установі, 01.03-30.04. 12 р.- Облік у бюджетних. Установах
Публікації
1. Атамас П.Й., Атамас О.П. Методичні проблеми складання звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення. – Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць, вип. 1 (14), 2013. – 240 с. (С. 3-11)
2. Прибуток: економічна суть, проблеми визначення та облікового відображдення Академічний огляд: економіка та підприємництво – Дн-кий ун-т ім. А. Нобеля. – 2014. – № 1 (40), С. 50 – 55.
3. Атамас П.Й., Атамас О.П. Дослідження факторів, що впливають на суму прибутку у фінансовому обліку та звітності. – (стаття у монографії) – Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія і практика: колективна монографія у 2-х т. – 2014. – т. 1. – 216 с. (с. 5-18).
4. Фінансовий облік 1: Навч. посібник [робочий зошит] ? Атамас П.Й., Лисиченко О.О., Максимова Л.П. За ред. П.Й.Атамаса – Д-ськ.: ДУАН, 2014. – 120 с.
5. Фінансовий облік 1: Навч. посібник [слайд-конспект] ? Атамас П.Й., Атамас О.П., Приходько І.П., Павлова Г.Є. За ред. П.Й.Атамаса – Д-ськ.: ДУАН, 2015. – 200 с.
6. Фінансовий облік 2: Навч. посібник [робочий зошит] ? Атамас П.Й., Лисиченко О.О., Пятигорець Г.С., Пінчук О.П. За ред. П.Й.Атамаса – Д-ськ.: ДУАН, 2015. – 148 с.
7. Атамас П.Й., Семенина Е.И. Отчетность в области устойчивого развития: значение и содержание. – Уральський научный весник. – 2015. - № 1 (132). – С. 74-82
8. Фінансовий облік 2: Навч. посібник [слайд-конспект] ? Атамас П.Й., Атамас О.П., Пятигорець Г.С., Пінчук О.П. За ред. П.Й.Атамаса – Д-ськ.: ДУАН, 2015. – 180 с.
9. Атамас П.Й., Атамас О.П. Інтегрована кооперативна звітність: проблеми впровадження. – академічний огляд: економіка та підприємництво. – 2015. - № 1 (42). – С. 78-85.

атамас_петро_йосипович.txt · В останнє змінено: 2017/11/28 16:31 by bondarenko