Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


алєксєєнко_ігор_григорович

Алєксєєнко Ігор Григорович
Доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент
Завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Контакти:
Телефон робочий: (056) 373-12-68


Наукова біографія
У 1987 році закінчив історичний факультет, а у 1995 році юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Європейська модель конституційної юстиції: загальнотеоретичні аспекти» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права. Історія правових та політичних вчень, спецрада Інституту Держави і права імені В.М. Корецького АПрН НАН України, м. Київ. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Форма державного правління, як парадигма політико-правової взаємодії політичних інститутів» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, спецрада Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Викладацька та наукова діяльність:

З 1989 року працює на юридичному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара, на даний час завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права.
Основні наукові досягнення:

Є автором 3-х монографій, 25 навчальних та навчально-методичних посібників та близько 150 наукових статей, доповідей та тез.

Основні публікації:

1.Алєксєєнко І.Г. Європейська модель конституційної юстиції (порівняльно-правова ретроспектива). [моногр.] / І. Г. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. – 230 c.
2.Алєксєєнко І.Г. Правова охорона Конституції: Україна та закордоний досвід (порівняльно-правовий аналіз). [моногр.] / І. Г. Алєксєєнко – Д.: Арт-прес, 2001. – 196 с.
3.Алєксєєнко І.Г. Основи римського приватного права. Навчальний посібник – Д.: Текс, 2005. – 236 с.
4.Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики: [моногр.] / І. Г. Алєксєєнко. – Д.: Пороги, 2011.– 428 с.
5.Алєксєєнко І.Г.Деякі аспекти імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України у сфері зовнішньоторговельної діяльності Держава і право: збірник наукових праць; Інститут Держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010.- С.306-311.

алєксєєнко_ігор_григорович.txt · В останнє змінено: 2017/11/28 00:14 by bondarenko